Συνεργασία με την Μονάδα

 • Εάν η συνεργασία αφορά αποκλειστικά την διαχείριση ΑΕΚΚ και δεν εμπεριέχει άλλες εργασίες, - Υπηρεσίες όπως Χωματουργικά κλπ, τότε οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι εκάστοτε, παραγωγοί - διαχειριστές, είναι αυτή που αναλύετε με την διαδικασία διαχείρισης ΑΕΚΚ.

 

 • Εάν η συνεργασία επεκτείνετε και σε άλλους τομείς, τότε οι όροι και το πλαίσιο αυτής, διαμορφώνονται αναλόγως του έργου, μεταξύ του κυρίου του έργου και των νόμιμων εκπρόσωπων της Εταιρείας,  

 

Διαδικασία διαχείρισης ΑΕΚΚ

 

Α. Πριν την έκδοση της άδειας ή την έγκριση εργασίας

 

Πρέπει να συμβληθείτε με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ".. 

 • ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, από την υποβολή του αιτήματος και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), την έκδοση του συμφωνητικού συνεργασίας, την έκδοση των τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών έως την τελική Βεβαίωση Παραλαβής,  - γίνεται "ηλεκτρονικά"  μέσω του Site της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ.  Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες ​: Στην κατάρτιση Σύμβασης - ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

Β. Στη φάση υλοποίησης

 • Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ στην μονάδα ανακύκλωσης.

 • Η μεταφορά για ποσότητες μεγαλύτερες των 500 κιλών απαιτεί άδεια συλλογής – μεταφοράς, οπότε πρέπει να συνεργαστείτε με μια εταιρεία συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ, εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

 • Η μονάδα ζυγίζει τις εισερχόμενες ποσότητες. 

 • Ελέγχει και κατατάσσει τα φερτά υλικά, στους ανάλογους Κωδικούς ΕΚΑ

 • Εκδίδει ζυγολόγια  κ' δελτία ποσοτικής παραλαβής στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται  βάση του καταλόγου της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ :

      α) To ρεύμα - Η κατηγορία ΑΕΚΚ  - Ο Κωδικός ΕΚΑ

 • H έκδοση των τιμολογίων και η εξόφληση αυτών γίνονται από και μέσω της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση

 • Μετά την παράδοση στην μονάδα ανακύκλωσης του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την εξόφληση του/των εκδοθέντος/ων τιμολογίου/ων, μπορείτε να προχωρήσετε με την βεβαίωση παραλαβής.

 • Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ εκδίδεται μια φορά στο τέλος του έργου & αποστέλλεται από την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη, ώστε να την καταθέσετε στην αρμόδια υπηρεσία.

 • Με την κατάθεση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ μπορείτε να λάβετε την εγγυητική επιστολή από την ΥΔΟΜ.

Αναλυτικά ο κατάλογος βάση του οποίου θα εκδίδονται όλα τα παραστατικά, όπου :   

AEKK  (Aπόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων & ΕΚΑ (*Ευρωπαϊκός  κατάλογος αποβλήτων)

 

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως εξής:

Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.

Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων ορίζει Τα υλικά που μπορεί να προκύψουν από κάποια παραγωγική διαδικασία και θεωρούνται απόβλητα και έχει θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για όποιες ερωτήσεις - πληροφορίες, σχετικά με την εταιρεία μας κ τις δραστηριότητες της, στείλτε μας το γραπτό αίτημα σας: 

ΧΡΗΣΙΜΑ

 

Όροι Χρήσης

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Cookies

 

Θέσεις Εργασίας

 +30 22420 51359 

 +30 6944394158

Site Map

© Copyright 2020  - NTIMAR AEKK - Edition & Design Nina Nikoletou - Powered by Wix

 • Facebook

NTIMAR AEKK