Αδρανή υλικά ονομάζονται....

Αδρανή υλικά ονομάζονται....

Τα λίθινα, φυσικά ή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα είτε με άλλο συγκολλητικό υλικό ή αυτούσια. Τα αδρανή υλικά είναι οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες φυσικές πρώτες ύλες στον πλανήτη μας. Ανάλογα με την προέλευση τους χωρίζονται σε φυσικά, συλλεκτικά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα.

​Τα συνηθέστερα αδρανή υλικά είναι η άμμος (άμμος σπαστός),  το χαλίκι, σκύρα, γαρμπίλι (ψηφίδα) κλπ.

 

Η Μονάδα διεξάγει συνεχείς δοκιμές των παραγόμενων προϊόντων σε εξωτερικό εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου σε συνεργασία με το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου : ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ Κ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, το οποίο πραγματοποιεί όλους τους σχετικούς ελέγχους και μετρήσεις, ώστε όλα τα παραγόμενα από την μονάδα υλικά να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και να φέρουν την απαραίτητη CE σήμανση.

Πιστοποιητικά CE 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.jpg
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ.jpg

Δηλώσεις επίδοσης CE MARK

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΚΚ