top of page

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

Ως πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα ΑΕΚΚ,  εργαζόμαστε σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των υλικών, από την Συλλογή και την Μεταφορά έως την διαχωρισμό - την θραύση το κοσκίνισμα την προσωρινή αποθήκευση κ.λπ. έως ότου έχουμε πλέον κατασκευάσει τελικά προϊόντα, ελεγμένα και πιστοποιημένα  προς ασφαλή διάθεση.

 

 

Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασής τους από ανακτημένα αδρανή στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

 

Αν και η αξία τους ως βασικά προϊόντα είναι χαμηλή, τα ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ αδρανή είναι βασικός δείκτης στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Η παραγωγή συνδέεται άμεσα με τον πληθυσμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι συνήθεις χρήσεις τους είναι: αδρανή υπόβασης δρόμων και ασφαλτοτάπητα , υλικά πλήρωσης, θραυστά αδρανή για σκυροδέματα, rip-rap για φράγματα και επιχώματα. Επίσης χρησιμοποιούνται όλο κ περισσότερο σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση , ως φίλτρα για τον καθαρισμό των νερών , την ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών καθώς και τη σταθεροποίηση κατολισθητικών φαινομένων με τη κατασκευή στραγγιστηρίων κ.α.

Το τελευταίο διάστημα, σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Η.Π.Α. έχει αρχίσει η παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών  κυρίως από σκωρίες, απορρίμματα παλαιών μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης, από υλικά κατεδαφίσεων, από υλικά παλαιών οδοστρωμάτων, ενώ παράγονται και τεχνητά αδρανή μετά από διαπύρωση πετρωμάτων κ.α.. Η αυξανόμενη ζήτηση αδρανών ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η χωροθέτηση λατομικών ζωνών είναι δύσκολη, κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρήση τέτοιων αδρανών υλικών.

Click στην φωτογραφία για να μεγεθύνετε την παρουσίαση ή επιλέξτε το player για αυτόματη αναπαραγωγή.

Τα βασικά υλικά που η μονάδα παράγει είναι :    

AΜΜΟΣ RC ΣΔ 0-4 - 3Α RC ΣΔ 0/31,5 - ΨΗΦΙΔΑ RC ΣΔ 4/11,2

Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα προσμίξεων και ειδικών κατασκευών ανάλογα με τις απαιτήσεις / προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή / έργου.

bottom of page